Παρασκευή, Οκτωβρίου 25, 2013

TWITTER ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ...

Οι Υπάρξεις που βρίσκονται στα όρια της παραγραφής τους 

δεν παρουσιάζουν κανένα "εισπρακτικό ενδιαφέρον" 

για τους Λογιστές αυτής της ζωής.

Οι Υπάρξεις νομιμοποιούνται να παρατείνουν τη ζωή τους 

μέχρι την οριστική και πλήρη κατάργησή τους.